Plán učiva od 14. do 18. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14. do 18. června 

Třída:  4. D 

 

 

Český jazyk 

Procvičování učiva 4. ročníku – koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, přímá a nepřímá řeč, věta a souvětí, stavba slova… 

 

 

Matematika 

Procvičování učiva 4. ročníku – písemné sčítání a odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy, prostředí šipkových grafů, zvířátkové rovnice, krokování, výstavište 

Geometrie – obvod a obsah rovinných útvarů 

 

MIND – Opakování učiva 4. ročníku a příprava na závěrečnou písemnou práci 

Závěrečná písemná práce – 17.6. 2021 

 

Anglický jazyk   

  • Unit 12 – Stone soup 
  • Talking about food 

 

Přírodověda 

Výlet do ZOO Plzeň 

 

Vlastivěda 

Červená učebnice – opakování – Lucemburkové 

Modrá učebnice – kraje ČR – skupinová práce 

 

13.06.2021