Plán učiva od 15. března

Plán učiva 1. E Cvičení označená online vypracujeme společně (jsou zde zapsaná pouze pro děti, které nemohou být na online hodině), cvičení označená jako samostatná práce si děti vypracují samostatně doma.
Český jazyk Pomůcky:
pondělí
online

Slabikář

str. 14

Čtení vět zvolacích.
online Písanka 1 str. 20 Psaní slabiky me.

samostatná

práce

Písanka 1 str. 20
úterý online diktát destička s písmeny
online

Slabikář

str. 15

Čtení souvětí.
online Písmenkové pohádky Písmeno Y, y – tiskací a psací podoba. List z písmenkových pohádek.
online Písanka 1 str. 21, 22 Psaní slabiky mi, mu

samostatná

práce

Písanka 1 str. 21, 22
středa

samostatná

práce

Písanka 1 str. 23 Psaní o, O.
čtvrtek online Diktát slabik. Mazací destička a fix, hadřík.
online Písmeno Y, y. Vyhledávání slov na písmeno Y, y, s písmenem y.
online Slabikář str. 16, 17
online Písanka 1 str. 23 Psaní slabik s písmenem o.
online Písanka str. 24. Psaní slov.
samostatná práce. Písanka 1 str. 23 a 24.
pátek online Slabikář str. 18 a 19.
  samostatná práce Slabikář str. 20 Dočíst si příběh.
online Písanka str. 25 a 26 Psaní slov.
samostatná práce Písanka str. 25, 26. Každé slovo napsat nebo přepsat jen třikrát.
MATEMATIKA Pomůcky:
pondělí online

PS str. 11, cv. 12

PS str. 13, cv. 12, 11

Rozdělujeme.
online PS str.14, cv. 5 Krychlové stavby. Kostky.
úterý online PS str. 12, cv. 6 Hadi. Krokovací pás, prosím vytisknout nebo si nakreslit podle zaslané Přílohy v e- mailu.

PS str. 12, cv. 3

PS str. 13, cv. 8

PS str. 15, cv. 7

Schody.
středa

samostatná

práce

(nepovinné)

Pracovní list viz Příloha

 

Opakování List, prosím, vytisknout.
čtvrtek online PS str. 12, cv. 7 Skládání dle obrázku.

Lístky z bločku.

(čtverce),krokovací pás.

  online PS str. 14, cv. 1, 3, 6.
  samostatná práce PS str. 15, cv. 8
pátek online PS str. 15, cv. 9, 11 Hadi, krychlové stavby.

Krokovací pás.

Kostky.

  online PS str. 15, cv. 12 Parkety. Příloha matematiky.
PRVOUKA
středa online PS str. 48, 49 Moje zvířátko. Dobrovolné: Můžeš si na začátek hodiny připravit na ukázku svého domácího mazlíčka (lze i na fotografii nebo obrázku) a říci nám o něm, co umí, jak se o něj staráš, jak si s ním hraješ.

 

17.03.2021