Plán učiva od 15. do 19. března

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. do 19. března 

Třída:  4.D 

 

 

Český jazyk 

Psaní dopisu, e-mailu. 

Podstatná jména – opakováníklasifikace 

PS Hravá čeština – str. 81/cv. 1, 2, 3 

Slovesa – opakování určení osoby, čísla a času, tvar určitý a neurčitý, jednoduchý a složený tvar sloves, zvratná slovesa 

Uč. ČJ str. 66 (přečti si přehled), cv. 1, str. 67/přečti si žluté rámečky + cv. 1 (první ústně), cv. 1 (druhý – doplňte na fólii a vypište zvratná slovesa), cv. 2 (ústně). 

PS Hravá čeština – str. 55/cv. 1, 2, 3, str. 56/5 

Matematika 

Velká čísla – zápis čísel, upevňování postupů při sčítání a násobení, řešení slovních úloh. 

Uč. str. 65/cv14, 5, str. 66/cv. 6, cv. 7 (ústně) 

Uč. str. 67/cv. 16 

PS M2 str. 13/cv. 1, 14/cv. 3, 4, 6, 7 

Převody jednotek 

Uč. Str. 66 (přečti si rámeček dole) + cv. 10, 11., str. 67/cv. 12, 13 

PS M2 str. 14/cv. 5 (pouze první dvě tabulky m/dm a m/cm) 

Bonus (nepovinné) svět Bilandu– uč. str. 65 – červený rámeček + cv. 2 + str. 66, PS M2 str. 13/cv. 2. 

 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace bude k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Jednotky času 

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen na pondělní hodině 

           – test- 18.3.- Jednotky času- Forms 

 

Anglický jazyk   

  • Unit 9 – My free time 
  • Days of the WeekMonths of the Year – zkouším 

 

Přírodověda 

Ekosystém pole – rostliny našich polí str. 40 – 42 

 

Vlastivěda 

Vlastivěda modrá: Opakování – povrch, vodstvo, počasí a podnebí – klasifikováno. 

Vlastivěda červená: Husitské války – uč. str. 34 – Jan Hus 

 

 

Další informace: 

Výtvarný dobrovolný úkol do 19.3. 

Inspirovala jsem se gotickým slohem a středověkem. A připravila jsem několik možností. 

a) Gotická vitráž 

Vitráž je skleněná výplň okna, která je skládaná jako mozaika z různobarevných skel spojených cínem. V gotice se používala zejména jako dekorativní výplň oken významných staveb. Nakreslete si tvar gotického okna, můžete se inspirovat obrázky, okno může být i kruhové (tzv. rozeta) a barevně je vyplňte. Protože vitrážová okna jsou barevně velmi působivá, používejte výrazné barvy (fixy. tempery, vystřižené barevné papírky…) 

b) Hrad v gotickém slohu – najděte si vzor na internetu, nebo vymyslete svůj hrad s gotickými prvky, může to být i zřícenina, třeba bude i trochu strašidelný. Obrázek vytvořte libovolnou technikou (kreslete, malujte, lepte…), velikost cca A4 (čím větší formát, tím lepší). Může to být i papírový model. 

c) Pokud máte doma hru Minecraft, zkuste postavit středověkou vesnici, městečko, hrad, opevnění…a pošlete obrázek. 

 

Nechte se inspirovat k pestrému pohybu českými hokejisty, hráči NHL. V krátkém videu ukazují, jak se dá doma rozvíjet dovednost s míčem. 

https://www.youtube.com/watch?v=3fzxyOIbzqw 

Dle možností využijte čas k pohybu venku. 🌞 

14.03.2021