Plán učiva od 16. do 20. ledna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16. do 20. ledna 

Třída:  2.A 

 

 

Český jazyk 

Opakování: Hlásková stavba slova. Měkké a tvrdé slabiky – pravopis psaní i/y. 

Skupiny dě, tě, ně – správné psaní, odůvodnění pravopisu. 

Mluvený projev, vyprávění jednoduchého příběhu. 

Uč. ČJ str. 62 – 64, PS ČJ str. 38 – 41 

 

Čítanka – Z cizích zemí str. 60-63, PS Čítanka 2 – str. 18-23.  

 

Matematika 

Počítáme do 60, nově do 70 a násobíme pěti. 

PS M str. 55 – 58 

 

Anglický jazyk 
Skupina paní učitelky Tláškové:
str. 22 – 25
Food, I like, I don´t like,..
to have breakfast
How to make a fruit cup..
Učit se slovíčka nalepená v sešitě… I like X I don´t like
Prvouka 

Život dříve a dnes – Uč. Str. 32, 33 PS str. 20, 21 

Příroda v zimě – uč. str. 34 – 36, PS str. 22 

 

 

15.01.2023