Plán učiva od 17. do 21. května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17. do 21. května 

Třída:  4.D 

 

 

Český jazyk 

Shoda přísudku s podmětem 

Uč. str. 87-90, PS Hravá čeština do str. 76 

 

Matematika 

Písemné násobení, sčítání a odčítání, pamětné počítání. 

Slovní úlohy se zlomky, prostředí dědy Lesoně, pavučin, sčítacích trojúhelníků a šipkových grafů. 

Uč. – vybrané úlohy na str. 85-88, PS M2 str. 28-30 

Matematické minutovky – str. 12, 26/51, str. 27 

 

Mind 

  • Procvičování početních operací do 1 000 000 
  • Slovní úlohy 
  • Opakování převody jednotek 
  • Kombinatorika a statistika 
Anglický jazyk 
  • Unit 10 – Amazing animals 
  • Describing animals 
  • Present simple, questions, negatives 
  • My favourite animal – project 
  • 5 animal riddles!! Napsat 5 zvířecích hádanek! 
  • Final revision 

 

Přírodověda 

 

Živočichové chovaní doma a volně žijící v okolí lidských obydlí 

 

Vlastivěda 

Červená učebnice – opakování – skupinová práce 

Modrá učebnice – Cestujeme po naší vlasti 

 

16.05.2021