Plán učiva od 19. října

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. 10. 

Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk 
         
Český jazyk           Pomůcky: 
1. den  online  říkanka na hlásku U  Ufňukaná Uršula …    
   online 

Písmenková pohádka  

PS k ŽA (červená) 

str. 72, cv. 1 

Poslech pohádky a nácvik psaní písmene U v ŽA.    
   online 

PS k ŽA (červená) 

str. 69  

Tiskací podobu písmene U – vybarvit.    
   online 

PS k ŽA (červená) 

str. 65,66 

Vyhledat správné tvary písmene U,u a vyznačit.    
   online  psaní  – dolní zátrh  Na volný list papíru tužkou mističky, jamky.  volný papír 
  

samostatná 

práce 

PS k ŽA (červená) 

str. 73 

Písmeno U – vybarvit, obtáhnout. 

Hady – oválky, dolní zátrh – tužkou. 

  
2. den  online  zkušební diktát a četba písmen z destičky     destička s písmeny OSBU 
   online 

ŽA modrá 

str. 40 – 41 

Vyhledat slova na U, u. 

Číst „u“ dlouze a přidat slovo s hláskou „u“ na začátku. 

Např. úúúúúúú umyvadlo 

  
   online 

PS k ŽA (červená) 

str. 69  

Psací podobu písmene U – vybarvit.    
   online 

PS k ŽA (červená) 

str. 67,68 

Vyhledat správné tvary psacího písmene U,u a vyznačit.    
   online  psaní  – oválky, udice (ŽA str. 62, cv. 3)  Na volný list papíru kreslit malé oválky od rohu k rohu a přidat vlnku s rybičkou.  volný papír 
  

samostatná 

práce 

PS k ŽA (červená) 

str. 70 

Z Přílohy 1, rozstříhat a nalepit puzzle písmene U.    
3. den 

samostatná 

práce 

Str. 71  Z Přílohy 1 rozstříhat obrázky k této straně, seřadit podle návodu a nalepit.    
4. den  online 

ŽA modrá 

str. 42 – 43 

Vyhledat slova na U, u. 

Četba písmen, obrázků. 

  
   online 

PS k ŽA (červená) 

str. 74, cv. 2 

     
   online 

PS k ŽA (červená) 

str. 75 

Napsat písmeno U, u podle obrázku.    
   online 

Pohádka O Červené Karkulce 

(básnička) 

     
   samostatná práce  psaní  – kresba obrázku k pohádce str. 79  .    
   samostatná práce 

PS k ŽA (červená) 

str. 74 

Z Přílohy 1, vystřihnout si barevná U, u a nalepit.    
5. den  online 

PS k ŽA (červená) 

str. 76, cv. 1 

     
   online 

PS k ŽA (červená) 

str. 60, cv. 1 

     
   online  Písmeno A  Dramatizace – hra na anděly, pohyb s hudbou. 

Oblečení – bílé tričko (jako anděl), šátek. 

  

   online 

ŽA (modrá) 

str. 46, 47 

Vyhledávat slova na A.    
   samostatná práce 

PS k ŽA (červená) 

str. 76, cv. 1 

  

dokončit    
   samostatná práce 

PS k ŽA (červená) 

str. 78 

Z Přílohy 1, vystřihnout, roztřídit a nalepit části těla a věci.    

 

 

 

 

Matematika   

MATEMATIKA           Pomůcky: 
1. den  online  PS str. 26, cv. 1     Krokovací pás z Přílohy, figurka 
   online  PS str. 27, cv. 6-9       
   online 

PS str. 17, cv. 7 

Str. 19, cv. 7 

  

Lístky z bločku. 

(čtverce) 

2. den  online  PS str. 28     Párátka, kostky na stavbu. 
              
3. den 

samostatná 

práce 

(nepovinné) 

Pracovní list viz Příloha 

  

   List, prosím, vytisknout. 
4. den  online  PS str. 29     Párátka, kostky na stavbu, krokovací pás. 
5. den  online  PS str. 30    

Lístky z bločku. 

(čtverce) 

 

Anglický jazyk  CLIL 
Prvouka 

3. den, online, Pohybujeme se na chodníku, na silnici. 

PS str. 14 – 15, dolepit z Přílohy samolepky podle zadání pod obrázky. 

Výchovy a volitelné předměty 

 

CLIL 

 

Další informace: 

 

Online označení – vyplníme přes aplikaci Teams. 

Samostatná práce – označuje práci bez online podpory. 

 

19.10.2020