Plán učiva od 2. do 6. května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2. do 6. května 
Třída:  1. A 

 

 

Český jazyk  Čteme slova a věty se slabikami DI, DY, TI, TY, NI, NY 

Pondělí: Slabikář str. 89 – dramatizace pohádky O Palečkovi 

Písanka 3. díl str. 20, 21 

Úterý: Slabikář str. 90 

Písanka str. 22, 23 

Středa: Slabikář str. 91 

Písanka str. 24, 25 

Čtvrtek: Opakování 

Slabikář str. 92 

Procvičování psaní 

Pátek: Opakování 

Procvičování psaní 

 

Matematika  Počítáme do 20 

Vybrané úlohy v pracovní učebnici na stranách 37 – 41 

 

Prvouka  Člověk a čas – Hodiny, určování času 

Učebnice str. 60 –63 

 

01.05.2022