Plán učiva od 2. listopadu

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2.11. 

Třída: 1.E 

 

 

Český jazyk 
Český jazyk           Pomůcky: 
1. den  online  říkanka na hlásku A, nový maňásek       
   online 

Písmenková pohádka  

PS k ŽA (červená) 

str. 94, cv. 1 

Poslech pohádky a nácvik psaní písmene A v ŽA.  Tabulka a fix. 
   online 

PS k ŽA (červená) 

str. 91  

Tiskací podobu písmene A – vybarvit.    
   online 

PS k ŽA (červená) 

str. 87, 88 

Vyhledat správné tvary písmene A, a a vyznačit.    
   online  psaní  – kruh 

Na volný list papíru kruh. 

Papír si upravit na čtvercový tvar. 

volný papír 
  

samostatná 

práce 

PS k ŽA (červená) 

str. 95 

Písmeno A – vybarvit, obtáhnout. 

Andělíček – oválky, kruhy, dolní zátrh – tužkou. 

  
2. den  online  Diktát a četba písmen z destičky     destička s písmeny OSBUA 
   online 

ŽA modrá 

str. 40 – 41 

Opakování písmene u. 

Vyhledat slova na U, u. 

Číst „u“ dlouze a přidat slovo s hláskou „u“ na začátku. 

Např. úúúúúúú umyvadlo 

  
   online 

PS k ŽA (červená) 

str. 91  

Psací podobu písmene A – vybarvit.    
   online 

PS k ŽA (červená) 

str. 89, 90 

Vyhledat správné tvary psacího písmene A,a a vyznačit.    
   online  psaní  – ulita  Na volný list papíru kreslit ulitu.  volný papír 
  

samostatná 

práce 

PS k ŽA (červená) 

str. 92 

Z Přílohy 1, rozstříhat a nalepit puzzle písmene A.    
3. den 

samostatná 

práce 

str. 93  Z Přílohy 1 rozstříhat obrázky k této straně, seřadit podle návodu a nalepit.    
  

samostatná 

práce 

str. 94 

Ananas – obtahovat. Můžeš si ananas překreslit samostatně na papír a již jej nemusíš dělat v Živé abecedě. 

📷 

volný papír 
4. den  online 

ŽA modrá 

str. 48 – 49 

Vyhledat slova na A, a. 

Četba písmen, obrázků. 

  
   online 

PS k ŽA (červená) 

str. 96, cv. 2 

     
   online 

PS k ŽA (červená) 

str. 97 

Napsat písmena podle obrázku.    
   online  Pohádka O Perníkové chaloupce       
   samostatná práce  psaní  – kresba obrázku k pohádce str. 103  .    
   samostatná práce 

PS k ŽA (červená) 

str. 96 

Z Přílohy 1, vystřihnout si barevná A, a a nalepit.    
5. den  online 

PS k ŽA (červená) 

str. 98, cv. 1 

     
   online 

PS k ŽA (červená) 

str. 99, cv. 1 

     
   online  Písmeno L  Dramatizace – hra na letadla, pohyb s hudbou. 

Oblečení – dobrovolné: 

modré tričko nebo tričko s obrázkem letadla, mráčků, oblohy. 

Lízátko – kruhový tvar nebo si připrav na výrobu špejli, izolepu, malou čtvrtku. 

   online 

ŽA (modrá) 

str. 54, 55 

Vyhledávat slova na L.    
   samostatná práce 

PS k ŽA (červená) 

str. 98, cv. 1 

  

dokončit    
   samostatná práce 

PS k ŽA (červená) 

str. 102 

Z Přílohy 1, vystřihnout, roztřídit a nalepit pohádkové bytosti a dopravní prostředky.   

 

Matematika 
           Pomůcky: 
1. den  online  PS str. 29, cv. 7     Krokovací pás z Přílohy, figurka 
   online 

PS str. 30,  

cv. 1 – 4 

     
   online  PS str. 30, cv. 6     Lístek z bločku (čtvercový). Nůžky. 
2. den  online  PS str. 31    

2 provázky nebo 2 bavlnky nebo stužky (různé barvy),(alespoň 3 m dlouhé) 

  

3. den 

samostatná 

práce 

(nepovinné) 

Pracovní list viz Příloha 

📷 

   List, prosím, vytisknout. 
4. den  online  PS str. 32    

Lístky z bločku. 

(čtverce) 

5. den  online  PS str. 33       
   online 

Matematika 1 

(sešit s rybou) 

1. stránka 1. řádek 

3. stránka 1. řádek 

4. stránka 1. řádek 

Píšeme pouze číslo 1 

  

Tabulku a fix. 

 

Anglický jazyk  CLIL 
Prvouka 
3. den  online  PS str. 16, 17  Dolepit z Přílohy samolepky podle zadání pod obrázky.    
   samostatná práce 

Nakresli dopravní značku, kterou vidíš, když chodíš do školy. 

📷 

   Volný list papíru. 

 

Výchovy a volitelné předměty 

CLIL 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

01.11.2020