Plán učiva od 20. do 24. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20. do 24. června 
Třída:  1. A 

 

 

Český jazyk  Čtení s porozuměním. Přepis, opis a diktát vět a slov. 

Čtení v čítance. 

Pravidelně každý den trénujte společné hlasité čtení + kontrola porozumění přečteného textu. 

 

Matematika  Procvičování početních operací do 20, pavučiny, slovní úlohy, autobus, součet tří čísel, hadi, úlohy s podmínkou. PS od str. 60 až do konce. 

 

Prvouka  Život v lese 

 

 

Další informace:  Pondělí – pasování na čtenáře 

Úterý – výlet do ZOO a Dinoparku v Plzni 

Středa – sportovní den 

Čtvrtek – ředitelské volno 

 

19.06.2022