Plán učiva od 23.10. do 25.10.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23. do 25. října 

Třída:  1.D 

 

 

Český jazyk 

Hrátky s písmeny S, L, M, P, A – nácvik čtení, skládání písmen do slabik.

Psaní tiskacích písmen (Živá abeceda str. 83) – L, P (technika psaní v příloze)

Živá abeceda – str. 48, 50, čtení str. 86. 

Nácvik psaní – str. 51, 53, 54. 

Vyvození hlásky a písmene O, o. 

 

Matematika 

Používáme znak = 

Počítáme do 7. 

Pracovní učebnice str. 30, 31, 32, 33. 

 

Anglický jazyk 

Prázdniny 

 

 

 

Prvouka 

Listnaté stromy -. Pracovní učebnice str. 15 

 

 

Další informace: 

Středa 25.10. – Den se strašidly – děti mohou přijít v kostýmech 

Čtvrtek 26.10. a pátek 27.10. – podzimní prázdniny 

 

 

Ke stažení

23.10.2023