Plán učiva od 25. do 29. dubna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25. do 29. dubna 
Třída:  1. A 

 

 

Český jazyk  Pondělí: Hláska a písmeno Ť, ť. Říkanky. 

Slabikář str. 85 – nejprve čtení modrých slov s písmenem ť. Text Koťata. 

Písanka str. 14, 15 

Úterý:  Hláska a písmeno Ň, ň – říkanka, jazykolamy, slabikář str. 86 – úvodní básnička – zakroužkuj ň, nácvik čtení slov s ď, ť, ň 

Písanka str. 16 

Středa: Opakování G, F, Ď, Ť, Ň – slabikář str. 87/cv. 1 

Písanka 3. díl – str. 17 – nácvik písmene ň 

Čtvrtek: Opakování G, F, Ď, Ť, Ň – slabikář str. 87/cv. 2 – 5 

Písanka str. 18 

Pátek: Slabikář str. 88 

Písanka – str. 19 

 

Matematika  Počítáme do 20 

Pondělí: Učebnice – str. 34/cv. 1, 2, 4, 5, str. 35/cv. 6 

Úterý: Učebnice str. 35/cv. 6, 8, 10 

Čtvrtek: Učebnice str. 36 

Pátek: Učebnice str. 37 

 

Prvouka  Člověk a čas 

  • Den a noc (učebnice str. 57) 
  • Denní činnosti (učebnice str. 58-59) 
24.04.2022