Plán učiva od 26. do 30. dubna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26. do 30. dubna 
Třída:  4.D 

 

Český jazyk 

Opakování – slovesa (osoba, číslo, čas, způsob) 

PS Hravá čeština – dokončení úkolů na str. 59 a pracovních listů v sešitu Čj 

Stavba věty 

Uč. Str. 82, 83 83 – přečti si žluté rámečky, vybraná cvičení při on-line hodinách 

PS Hravá čeština – str. 65, 66, 67/7, 8 

 

Matematika 

Statistika 

Uč. str. 78/cv. 9, 79/cv. 13, 80/cv. 18 

Opakování učiva: 

PS M2 str. 24/cv. 7 

Zlomky 

Uč. Str. 78/cv. 10, 80/cv. 20, 82/cv. 12, 84/23 

Pamětné počítání 

Uč. Str. 79/cv. 14, PS M2 str. 23/cv. 6, 24/cv. 9, str. 25/cv. 4 

Matematické minutovky – str. 8/cv. 15 

Písemné odčítání – Matematické minutovky 2 – str. 3/cv. 6 

Rovnice – PS M2 str. 24/cv. 8 

 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace bude k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Počítáme s velkými čísly, se závorkami, sčítání  

             a odčítání zlomků – pracovní listy k těmto tématům žáci dostali  

             v pátek ve škole 

          – Domácí úkol- Hejný– str. 21- 24, společná kontrola 6.5. ve škole 

 

Anglický jazyk   

  • Unit 10 – Amazing animals 
  • Talking about animalsnew vocab 
  • New vocab – viz Teams – Soubory – výukové materiály – 

             Wild  Animals + Farm Animals  – učíš se slovíčka 

  • WB pg. 46-47 – Review C- kontrola 3.5. ve škole! 

 

Přírodověda  Ekosystém okolí lidských obydlí – uč. str. 53, 54, 55 
Vlastivěda 

Modrá učebnice – Průmysl a doprava v ČR – uč. str. 38, 39 

Červená učebnice – První Habsburkové – uč. str. 41, 42 

 

25.04.2021