Plán učiva od 28. března do 1. dubna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   28. března do 1. dubna 
Třída:  1.A 

 

 

Český jazyk  Pondělí: Hláska a písmeno Ř, ř – říkanka, jazykolamy, slabikář str. 74 – úvodní básnička zakroužkuj Ř, ř, nácvik čtení slabik s Ř, čtení pohádky Hrnečku vař. 

Písanka str. 28 

Úterý: Vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy. Čtení s porozuměním – slabikář str. 75.  

Písanka str. 29, 30. 

Středa: Hláska a písmeno CH, ch – říkanka, jazykolamy, slabikář str. 76. 

úvodní básnička zakroužkuj CH, ch – nácvik čtení slabik, text Chaloupka. Dramatizace pohádky. 

Písanka 3. díl – str. 3 – nácvik písmene ch. 

Čtvrtek: Čtení s porozuměním – slabikář str. 77 

Písanka 2. díl – str. 31 + dokončení str. 32 

Pátek: Slabikář – opakovací strany 78, 79. 

Písanka 3. díl – str. 1. 

 

Matematika  Procvičování pamětného počítání do 17, nově do 18. 

Pondělí: PU str. 26 

Úterý:  PU str. 27 

Čtvrtek: PU str. 28 

Pátek: PU str. 29 

 

Prvouka  Člověk a čas – rok a měsíce, týden. 

 

 

 

26.03.2022