Plán učiva od 29.9.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   Od 29. 9. do 1.10. 

Třída:  2.E 

 

 

Český jazyk  Září: 4. týden       
středa          
1 hodina  PS str. 8, cv. 1     PS 
   PS str. 9, cv. 5 

  

  

  

PS 
  

Uč.str.15, od šipky  Vyhledej, která znaménka… 

  

Vysvětlení věty – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací.     
   Uč. str.16, cv.16  ústně     
pátek          

1. hodina 

  

  

Uč. str. 16, cv. 17  Písemně na fólii. Společná kontrola.  fólie 

  

  

Uč. str. 16, cv. 18  Vyhledat v úvodním textu  . 
   Uč. str. 16, cv. 19  ústně    
   Uč. str. 16,cv. 20  Písemně na fólii.    
dvojice  Uč. str. 16, cv. 21  Ve dvojicích si vyzkoušet, pak jedna z dvojic předvede daný rozhovor.    
   PS str. 10, cv. 6       
   PS str. 10, cv. 7       
Čtení  Září: 4. týden       
čtvrtek          

1 hodina 

  

  

  

Čítanka str. 17 

Po naší ulici 

Otázky před četbou: Jak o své okolí pečujeme, co udělat, aby bylo čisté? Co mohou pro příjemné prostředí udělat děti? 

Četba básně učitelem –děti poslouchají a doplňují. 

Otázky po četbě: Jak vypadá kropicí vůz. 

Jak vypadá špinavá ulice? 

Jaká ulice se líbí tobě? 

Kdo se stará, aby ulice nebyly špinavé? 

  
   Smějeme se 

Vtipy – společná četba. 

Po četbě: Kdo je vtipálek? 

Znáš nějaký vtip? 

Uveď jméno některého autora kreslených vtipů. 

Vysvětlení: Vtip je krátké vyprávění s žertovným obsahem. Někdy se označuje jako anekdota, hovorově fór. 

PS 
   PS str. 8, cv. 4  osmisměrka    
pátek          

1. hodina 

  

  

PS str. 8, cv. 5, 6  Písemně.    

  

  

PS str. 9  Báseň Jindřicha Balíka si přečíst.  . 
   PS str. 25  Uvolňovací cviky na psaní – dokreslit slunce, ovečku, listy stromu.    

  

  

Matematika  Září: 4. týden       
středa          
1  hodina  PS str. 13, cv. 7, 8  Kostky jsou uloženy ve třídě nebo je mají děti doma. 

Kostky na stavbu. 

  

   PS str. 14, cv. 3  Pavučiny.    
   PS str.14, cv. 4  Možné dvojice.    
   PS str. 14, cv. 5  Děda Lesoň.    
čtvrtek          
1 hodina  PS str. 15, cv. 7  Součet sousedních číslic musí být 6.    
   PS str. 15, cv. 9  Přetahovaná – děda Lesoň.    
   PS str. 15, cv. 8  Vyznačit si tužkou požadované pole a pokládat pouze parkety. Řešení překreslit do učebnice.  Fólie se čtverečkovanou podložnkou 
   PS str. 15, cv. 10  Rozdělit na čtvrtiny.    
   DÚ str. 15, cv. 6       
Pátek          
1 hodina  PS str. 16, cv. 1  Krokování  Krokovací pás 
   PS str. 16, cv. 2  Řetězec    
   PS str. 16, cv. 3  Součtový trojúhelník.    
   PS str. 16, cv. 4  Dřívka (použít párátka)  párátka 
Prvouka  Září 4. týden       

Pátek 

  

  

Uč. str. 14, cv. 1,2 a str. 15, cv. 3 

Krajina na podzim 

Rozhovor, scénka, práce ve dvojicích. 

  
           

30.09.2021