Plán učiva od 29. května do 2. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29. května do 2. června 

Třída:  2.A 

 

 

Český jazyk 

Opakování – párové souhlásky, slovesa, podstatná jména, spojky, tvrdé a měkké souhlásky. 

Uč. str. 114 – 117 

PS ČJ 2 str. 37-39 

Čtení s porozuměním 

Matematika 

Slovní úlohy, sčítání a odčítání více čísel, graf teploty vzduchu. 

PS M 2 str. 46/cv. 2-4, str. 47/cv. 7-9, str. 48/cv. 2-4, str. 49/cv. 5, 7, 8. 

 

Anglický jazyk 
Skupina paní učitelky Šťastné:
Výpočty – uč.: str. 36
Za DÚ uč.: str. 37 – cv. 4, 5, 7

Skupina paní učitelky Tláškové:

the English Alphabet

str. 46-47

spell your name

příště alphabet + spelling jména na známky

https://youtu.be/vD98OvvDNEs

 

Prvouka 

Jízdní řád – uč. str. 68/69, PS str. 42/43 

 

 

Další informace: 

Ve středu 31.5., se vypravíme vlakem do ZOO parku Karlštejn. Sejdeme se v 8 hod. u školy. Půjdeme asi 5 km po stezce u Karlštejna. Návrat do 12.40 hod. ke škole. Vstupné 60,- Kč, jízdenka 33,- Kč. 

 

 

28.05.2023