Plán učiva od 3. do 7. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. do 7. června 

Třída:  1.D 

 

 

Český jazyk 

Procvičování čtení a psaní slov a vět 

Dramatizace pohádek – Paleček, O lišce a sýru. Slabikář str. 100-101 

Písanka – pokračujeme v opisu a přepisu slov a vět. 

 

Matematika 

Počítáme do 20 

Stavíme stavby podle plánu, doplňujeme součtové trojúhelníky, řešíme slovní úlohy, počítáme s hady. 

Nové prostředí – počítáme s pavučinami. 

Pátek – procvičování matematiky s tablety. 

 

Prvouka 

Dokončili jsme úlohy na procvičení určení času (do str. 63). 

Kdy spěcháme, kdy čekáme a následnost událostí – str. 64, 65. 

Naše tělo – str. 66, 67 

 

 

Další informace: 

Čtvrtek – školní akademie od 17 hod. v Hale Věry Čáslavské.  

 

 

02.06.2024