Plán učiva od 3. do 7. května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.5. do 7.5. 2021 

Třída:  4.D 

 

 

Český jazyk 

Slovesa, stavba věty – opakování 

Podmět a přísudek – uč. str. 85-86, PS str. 67-71 

 

Matematika 

Kombinatorika a statistika 

Grafy, práce se statistickými daty – uč. str. 78-80, P.S. str. 23 

Krokování, pamětné i písemné početní operace – práce se zápornými čísly – uč. str. 81, PS str. 25-27 

Písemné násobení – minutovky str. 11 

Geometrie – lichoběžník a rýsování a stříhání trojúhelníků 

 

MIND- aktivní účast v hodinách 

           – tento týden Počítáme s velkými čísly, se závorkami, sčítání  

             a odčítání zlomků, geometrie- trojúhelníky – konstrukce, obvod 

          – Test- Trojúhelníky- konstrukce, obvod- 6.5.2021 

          – Domácí úkol- Hejný- str. 21- 24, společná kontrola 6.5. ve škole 

 

Anglický jazyk   

  • Unit 10 – Amazing animals 
  • Talking about animals 
  • Describing animals 
  • My favourite animal – project 
  • WB pg. 46-47 – Review C – kontrola 3.5. ve škole! 

 

Přírodověda  Ekosystém v okolí lidských obydlí – živočichové, uč. Str. 56-57 
Vlastivěda 

Červená učebnice – První Habsburkové – str. 41-42 

Modrá učebnice – Průmysl v české republice str. 39 

02.05.2021