Plán učiva od 30. října do 3. listopadu

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   OD 30. ŘÍJNA DO 3. LISTOPADU 

Třída:  1.D 

 

 

Český jazyk 

Vyvození hlásky a písmene U 

Procvičování čtení slabik SA, LA, MA, PA, SO, LO, MO, PO, 

Nácvik čtení slabik s U. 

Vyvození hlásky a písmene E 

Nácvik psaní – grafomotorické tvary 

Živá abeceda str. 55 – 62 

 

Matematika 

Znaky větší, menší než, rovná se. 

Počítáme do 8, krokujeme, stavíme stavby z kostek. 

Pracovní učebnice str. 35 – 39. 

 

Prvouka 

Jehličnaté stromy, poznáváme stromy a keře. 

Pracovní učebnice str. 16, 17. 

 

 

Další informace: 

Pondělí – návštěva školní knihovny 

Středa – první lekce bruslení, sraz v 7.50 hod. na zimním stadionu, začátek v 8.00 hod. 

29.10.2023