Plán učiva od 31.5. do 4.6. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   31.5. do 4.6. 

Třída:  4. D 

 

 

Český jazyk 

Opakování – doplňování i/í, y/ý (měkké a tvrdé slabiky, vyjmenovaná slova a příbuzná, koncovky podstatných jmen a shoda přísudku s podmětem 

Řeč přímá a nepřímá 

Matematika 

Součtové pyramidy, řešení slovních úloh, určování vzdáleností na mapě, práce s daty, násobení dvojciferným číslem 

Geometrie – kolmice, rovnoběžky, určování úhlů 

MIND 

  • Osově souměrné útvary a pravidelné obrazce – pracovní listy, tvorba osově souměrných útvarů 
  • Test- Malá násobilka– 3.6.2021 

 

 

 

Anglický jazyk 
  • Unit 11 
  • Past tense – was / had 
  • Final revision 
Přírodověda 

Ekosystém rybník 

 

Vlastivěda 

Červená učebnice – opakování č. 3 – vláda prvních Přemyslovců 

Modrá učebnice – kraje ČR 

 

30.05.2021