Plán učiva od 7. do 11. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   7. do 11. června 

Třída:  4. D 

 

 

Český jazyk 

Procvičování: Shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen, předpony/předložky 

 

Písemná práce ve středu 8.6. (doplňování i/y, í/ý u vyjmenovaných slov, v koncovkách podstatných jmen, v koncovkách u sloves, určování slovních druhů, podstatná jména – rod, číslo, pád a vzor, slovesa – osoba, číslo, čas, způsob) 

 

Matematika 

Procvičování – písemné násobení dvojciferným číslem, šipkové grafy, písemné sčítání a odčítání, malá násobilka, pamětné počítání. 

Písemná práce v pondělí 6.6. 

 

MIND- Násobilka- procvičování, slovní úlohy 

           – Geometrie- obvody složitějších obrazců, čtyřúhelníky a mnohoúhelníky – pracovní listy 

Test – 11.6.- Mnohoúhelníky, obvody, násobilka 

Závěrečná písemná práce – 18.6. 2021 

 

Anglický jazyk 
  • Unit 12 
  • Final revision 
  • Minitest – unit 11 – 10.6. 

 

Přírodověda 

Ekosystém rybník 

 

Vlastivěda 

Pondělí – červená učebnice – opakování: Vláda přemyslovských králů 

Modrá učebnice – Kraje ČR (skupinová práce) 

 

06.06.2021