Plán učiva od 9. do 13. května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9. do 13. května 
Třída: 1. A 

 

 

Český jazyk  Procvičujeme čtení a psaní slov a vět se slabikami DI, DY, TI, TY, NI, NY 

Čteme slova a věty se slabikami DĚ, TĚ, NĚ 

Pondělí: Slabikář str. 93 – čtení 

Písanka 3. díl str. 25 

Diktát slov: Péťa, Víťa, Láďa, Káťa, Loď, koťata, kůň, báseň, chuť 

Úterý: Slabikář str. 92/cv. 2, str. 94/cv. 1 a úkol v boční liště 

Písanka str. 26 

Středa: Slabikář str. 94 

Písanka str. 27 

Čtvrtek: Slabikář str. 94/cv. 3 

Písanka str. 28 

Pátek: Opakování – písanka str. 32 

Procvičování čtení a psaní 

Diktát: Gusta dává gól. Gréta má míč. 

 

Matematika  Procvičujeme pamětné sčítání a odčítání do 20 

Pondělí: Pracovní učebnice (PU) str. 40/cv. 2, 3, 4, 5 str. 41/cv. 9, 42/cv. 5 

Úterý: PU str. 41/cv. 7, 8, str. 42/cv. 3, 4 

Čtvrtek: PU str. 43/cv. 6, 7, 8, 9, 11 

Pátek: PU str. 44 

 

Prvouka  Člověk a čas – určování času 

PU str. 61-65 

 

08.05.2022