Plán učiva od 9. do 13. října

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9. do 13. října 

Třída:  1.D 

 

 

Český jazyk 

Vyvození hlásky a písmene L, P. 

Živá abeceda str. 40 – 49 

 

Matematika 

Počítáme do 6 a píšeme číslice do 6. Stavíme stavby z kostek – počítáme podlaží a krychle. Skládáme papír na stejné části. 

PU Matematika str. 24/cv. 1, 3, 4, str. 25/cv. 6 – 9, str. 26/cv. 2-5, str. 27/cv. 6-8 

 

Anglický jazyk   
Prvouka 

Moji spolužáci – PU Prvouka str. 11, 12 

 

 

Další informace: 

Pondělí – čtenářská dílna (děti si donesou knihu o přátelství) 

Středa – ředitelské volno 

 

08.10.2023