Plán učiva v týdnu od 29. 9. – do 1. 10.

Český jazyk Září: 4. týden
středa
1 hodina PS str. 8, cv. 1 PS
PS str. 9, cv. 5

 

 

 

PS

Uč.str.15, od šipky  Vyhledej, která znaménka…

 

Vysvětlení věty – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací.
Uč. str.16, cv.16 ústně
pátek

1. hodina

 

 

Uč. str. 16, cv. 17 Písemně na fólii. Společná kontrola. fólie

 

 

Uč. str. 16, cv. 18 Vyhledat v úvodním textu .
Uč. str. 16, cv. 19 ústně
Uč. str. 16,cv. 20 Písemně na fólii.
dvojice Uč. str. 16, cv. 21 Ve dvojicích si vyzkoušet, pak jedna z dvojic předvede daný rozhovor.
PS str. 10, cv. 6
PS str. 10, cv. 7
Čtení Září: 4. týden
čtvrtek

1 hodina

 

 

 

Čítanka str. 17

Po naší ulici

Otázky před četbou: Jak o své okolí pečujeme, co udělat, aby bylo čisté? Co mohou pro příjemné prostředí udělat děti?

Četba básně učitelem –děti poslouchají a doplňují.

Otázky po četbě: Jak vypadá kropicí vůz.

Jak vypadá špinavá ulice?

Jaká ulice se líbí tobě?

Kdo se stará, aby ulice nebyly špinavé?

Smějeme se

Vtipy – společná četba.

Po četbě: Kdo je vtipálek?

Znáš nějaký vtip?

Uveď jméno některého autora kreslených vtipů.

Vysvětlení: Vtip je krátké vyprávění s žertovným obsahem. Někdy se označuje jako anekdota, hovorově fór.

PS
PS str. 8, cv. 4 osmisměrka
pátek

1. hodina

 

 

PS str. 8, cv. 5, 6 Písemně.

 

 

PS str. 9 Báseň Jindřicha Balíka si přečíst. .
PS str. 25 Uvolňovací cviky na psaní – dokreslit slunce, ovečku, listy stromu.

 

 

Matematika Září: 4. týden
středa
1  hodina PS str. 13, cv. 7, 8 Kostky jsou uloženy ve třídě nebo je mají děti doma.

Kostky na stavbu.

 

PS str. 14, cv. 3 Pavučiny.
PS str.14, cv. 4 Možné dvojice.
  PS str. 14, cv. 5 Děda Lesoň.
čtvrtek
1 hodina PS str. 15, cv. 7 Součet sousedních číslic musí být 6.
PS str. 15, cv. 9 Přetahovaná – děda Lesoň.
PS str. 15, cv. 8 Vyznačit si tužkou požadované pole a pokládat pouze parkety. Řešení překreslit do učebnice. Fólie se čtverečkovanou podložnkou
PS str. 15, cv. 10 Rozdělit na čtvrtiny.
DÚ str. 15, cv. 6
Pátek  
1 hodina PS str. 16, cv. 1 Krokování Krokovací pás
PS str. 16, cv. 2 Řetězec
PS str. 16, cv. 3 Součtový trojúhelník.
PS str. 16, cv. 4 Dřívka (použít párátka) párátka
Prvouka Září 4. týden

Pátek

 

 

Uč. str. 14, cv. 1,2 a str. 15, cv. 3

Krajina na podzim

Rozhovor, scénka, práce ve dvojicích.

 

 

 

 

29.09.2021