Plán učiva od 19. do 23. září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. do 23. září 

Třída:  2. A 

 

 

Český jazyk 

Opakování – vyprávění příběhu, zážitku, rozhovor, psaní počátečního velkého písmene ve vlastních jménech osob. 

Uč. str. 13, PS str. 7 (dokončení) 

Hláska a Písmeno – osvojení pojmů – uč. ČJ str. 14, 15, PS str. 8 

Abeceda – naučení zpaměti, třídění slov podle abecedy – uč. ČJ str. 16-19 

PS str. 9-11 

Čítanka – čtení s porozuměním, čtení výrazné, dramatizované, dramatizace, vyprávění podle obrázkové osnovy. 

Téma – blízké okolí domova. 

Čítanka – str. 12 – 17, PS – str. 7 – 9 

 

Matematika 

Procvičování sčítání a odčítání do 20 zpaměti. 

Nově počítáme do 23 v různých matematických prostředích. 

Poznáváme nové prostředí dědy Lesoně 

 

Prvouka 

O čem musíme říci dospělým – uč. str. 10, 11. PS str. 5 

 

 

 

Další informace: 

Středa 21. září – Olympijský běh (náhradní termín za zrušený minulý týden). 

Pátek 23. září – zkrácené vyučování do 11 hod. – volby do zastupitelstva. 

 

 

18.09.2022