Plán učiva od 1. do 5. listopadu 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   1. do 5. listopadu 2021 

Třída:  1. A 

 

 

Český jazyk 

Opakování probraných písmenek, vyvození písmene I, Y, uvolňovací cviky, rozvoj slovní zásoby, syntéza písmen do slabik, čtení slabik, rozvoj sluchové diferenciace krátkých a dlouhých slabik. 

 

Matematika 

Znak větší než > a menší než <, porovnávání velikosti a počtu, počítáme do 8, krokování a šipkový zápis, psaní číslic. 

 

Anglický jazyk 

My family, počítání do 10 

 

 

 

Prvouka 

Rozlišení dřevin na stromy a keře a jejich poznávání, pojmenování částí rostlin a označení jejich částí, které jíme. 

 

 

 

Další informace: 

Úterý – plavání 

Středa – sběr papíru u školy 

Čtvrtek – bruslení 

 

 

27.10.2021