Plán výuky na týden 23. – 25. 10. 2023

Plán učiva na týden 23. – 25. 10. 2023

Důležité termíny:  

  • 25. a 26. 10. 2023 Prázdniny 

 

Český jazyk  

  • Příbuzná slova (Kořen slova) a tvary slov– PS: str. 14/ 2,3 a str. 15 -16
  • Učebnice str. 22- Vzducholoď
  • Písanka I. str.7: Diktát slov z předchozích stran, str. 8 -9
  • Čtení: Bajka- učebnice str. 24- 25
Matematika
  • Písemné sčítání dvojciferných a trojciferných čísel
  • Opakování: Násobení, dělení (malá násobilka, práce s tabulkou N – PS str. 5/6
  • Zkoumání čísel a číslic – str. 18- 19, PS: 16 – 17
Prvouka
  •  Škola a rodina (PS: str. 9 – 14)
Doplňující informace          25. a 26. 10. 2023 Prázdniny 

 

 

23.10.2023