Poděkování

ZŠ Černošice děkuje všem černošickým běžcům (účastníkům Černošického běhu) a především organizátorům – manželům Pánkovým a Kratochvílovým za dar 18 100 Kč na vybavení školní knihovny.

11.10.2016