Pololetní písemná práce z matematiky

Pololetní písemná práce z matematiky se bude konat v úterý 15.1.2019.

Příklady budou zaměřeny na témata probíraná během prvního pololetí. Konkrétně se jedná o přirozená čísla (početní operace s nimi, přednosti početních operací), zlomky (čtení a zápis, slovní úlohy), převody jednotek délky, hmotnosti, času, římské číslice, přímá úměrnost. Z geometrie se vyskytnou cvičení týkající se základních geometrických útvarů, soustavy souřadnic, rozpoznávání jednotlivých těles a výpočtu obvodů základních útvarů.

 

20.12.2018