práce 16.11.

M – uč. str. 26   ps 23/2,3

ČJ – písanka str. 29   uč. 30/1,2   ps 22/4,5

 

 

16.11.2016