Práce na týden 10.-14.5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10.-14.5.2021 

Třída:  5.D 

 

 

Český jazyk 

Opakování zájmen, učebnice strany 102/6, 103/7,8,9, 104-105 

Pracovní sešit 37/1,3,4, 38/2,2 

Středa 12.5. – Sloh, str.108 

 

Matematika  Trojúhelník, úhly, desetinná čísla   

  • HM- str. 35, 38 
  • domácí úkol- HM 2– str. 16– společná kontrola ve škole 14.5.2021 
  • Test- Desetinná čísla- početní operace- 14.5.2021 

HM- Hravá matematika 

HM 2- Hravá matematika 2 

 

 

Anglický jazyk 

p. uč. Jeřichová 

Wb.: p. 39 – ex. 4, 5 

14. 5. (FRI) test Present Simple – questionsshort answers 

 

p.uč.Srchová
-v učebnici opakování There is/are, předložky – str.57
                     nová látka Can/can’t str.59
-WB str.47-49, slovíčka str. 77/D Mickey,Millie
-test There is/are i otázky 

Přírodověda 

-uč.str. 74 a 75 

 

Vlastivěda 

 

Pondělí : testování žáků, opakování učiva Průmyslová revoluce , čtvrtek:  pokračování na straně 30 a 31 – stroje ovládly život společnosti 

Opakování k testu Marie Terezie a Josef II. – dne 13.5. čtvrtek  

 

 

 

Další informace: 

Vv: pampeliška – malba 

: hyacint z krepového papíru 

https://www.televizeseznam.cz/video/vychytavecky/hyacinty-z-krepoveho-papiru-251202 

 

 

10.05.2021