Práce na týden 11.1.-15.1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11.1.-15.1.2021 

Třída:  5.D 

 

 

Český jazyk  Učebnice strany 56-58
Pracovní sešit str.45/4,5,6 str.46/9,12
Literatura str. 186 – O Faustovi (na 12.1.) 

 

 

Matematika 

Zlomky 

HM- str.22-23 

Početník- str.24-28 

Domácí úkol– pracovní list- Příprava na pololetní písemné práci – společná kontrola a konzultace – 18.1. na online hodině 

Pololetní písemná práce – 19.1.2021 

 

 

Anglický jazyk  p. uč. Srchová
-pondělí (11.1) testík z 2. lekce
-učebnice str. 29/cv. 4 do grammar (po úterní hodině, až si to vysvětlíme)
prac.sešit str. 22/cv. 2,3
prac.sešit slovíčka str.75/3 A,B do vocabulary 

 

Pí. uč. Jeřichová  

  1. Slovíčka 2D (vypsat zezadu do sešitu a umět) 
  1. Po ÚT hodině PS: str. 19 – cv. 4, 5, 6 

 

ÚT 19. 1. test UNIT 2 

 

Přírodověda 

-přečtěte si dopis v učebnici na straně 46 a podle zadání (žlutý rámeček) vytvořte podobný o svém pozorování, odevzdejte v Teamsech do zadání (Dopis-společenstva) do pátku 15.1., BUDU známkovat! 

 

 

 

Vlastivěda 

1. Hodina doma : napište si do sešitu nadpis Rakousko – pracovní list  

Vyplňte pracovní list – Rakousko – s pomocí učebnice od strany 52- do strany 53, pracovní list naleznete v příloze a v zadání v Teams. Pokud nemůžete pracovní list vytisknout, prosím, napište si odpovědi do sešitu a ty následně odevzdejte do online hodiny v zadání v Teams. 

2. online hodina – opakování Rakouska, kontrola pracovního listu a informací zapsaných z Evropského pexesa. Příprava na test. 

 

 

 

 

 

Další informace: 

Hv – Referát – oblíbený zpěvák nebo skupina – termín odevzdání do 15.1.2021 na mail zpilpachova@zscernos.cz. 

Znovu připomínám zadání minulého úkolu – Výroba hudebního nástroje – měli jste vyrobit hudební nástroj z věcí, které najdete doma. Podmínka byla, aby vyluzoval nějaký zvuk. Foto nástroje jste mi měli posílat na mail zpilpachova@zscernos.cz  kdo ještě neposlal, termín odevzdání je též do 15.1.2021 

 

Vv: nakresli nebo namaluj zimního skřítka (studené barvy).  

: poskládej z papíru libovolný výrobek. 

 

10.01.2021