Práce na týden 12.4.-16.4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12.-16.4. 

Třída:  5.D 

 

 

Český jazyk 

Minulý čas – učebnice strany 88 a 89, Opakování – shoda přísudku s podmětem, str.90/3, 91/6 

Ve středu 14.4. – čtvrtletní opakování, písemná práce 

Rozkazovací způsob, učebnice str. 92 

Pracovní sešit – str.29/3,4 a 32a/5, 32b/7,8 

Děti budou ve škole potřebovat čítanku (text na str.80 – není nutné předem číst pro prezenční žáky) 

Matematika 

Geometrie- Hravá matematika– str.33- 36 

 

 

Anglický jazyk  P.uč.Srchová
– WB str. 41/I can
– uč.str. 50/ cv.4b – odevzdat v pátek ve škole (na papíře), kdo nebude ve škole – do mailu nebo v Teams do chatu

– ve škole budeme probírat v uč.str.48 a 49,50, WB str.40 – 41 a opakovat present simple questionsshort answers 

 

p. uč. Jeřichová 

  • Uč.: str. 42 – cv. 2, cv3a, b (stačí tužkou do učebnice) 
  • → k tomu v Teams prezentace Present Simple 
  • PS: str. 34 – cv. 2  
  • PS: str. 35 – cv. 3, 5 

(platí pro ty, kdo ještě zůstávají doma, s ostatními na těchto cvičeních budeme pracovat společně ve škole 😉 ) 

 

 

 

Přírodověda  -zápis z rozmnožovací soustavy
-str.68 

 

Vlastivěda 

Prezenční výuka ve škole: Marie Terezie a Josef II. – str. 17. – 18. v zelené učebnici  

 

 

 

12.04.2021