Práce na týden 19.-23.4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19.-23.4. 

Třída:  5.D 

 

 

Český jazyk 

Podmiňovací způsob, učebnice strany 93-94 

Strana 95-opakování sloves. 

Středa – literatura, text v čítance, str, 115 

Zájmena, strana 96 

Pracovní sešit, str. 30/1, 2, 4, 32/4, 5 

Děti, které si průběžně neplnily úkoly v pracovním sešitě – DOPLNIT!! Budu vybírat 3.5. k oznámkování.zscez 

Matematika  Desetinná čísla- početní operace, slovní úlohy- Hravá matematika 2 

  • prezentace Teams- Výukové materiály 
  • násobení desetinných čísel- nové učivo 
  • domácí úkol- Hravá matematika 2- str. 4- 5- společná kontrola ve škole 27.4.2021 
Anglický jazyk  P.uč.Srchová
-WB slovíčka do vocabulary str. 75/5A
-WB celá strana 42
-uč.str.53/cv.4a – vyber si jakékoliv 4 věty a přepiš je do grammar 

 

p. uč. Jeřichová 

  • Voc4C Free time (vypsat do slovníčku, naučit  budeme z nich psát testík v následujícím týdnu) 
  • PS: str. 36 – cv. 1, 2 
  • Teams praclist → Zadání → Present Simple (odevzdat do 23. 4. – 23:59) 

 

 

Přírodověda  -opakuj si celého člověka – v dalším týdnu bude velký test
-dopiš si všechny zápisy v šešitě!!!! 

 

Vlastivěda 

 

 Marie Terezie a Josef II. – pracovní list Marie Terezie a Josef II. – najdete v zadání v Teams, někteří žáci si již převzali v hodině ve škole, termín do online hodiny. 

Dobrovolné: vysvětlete rčení: Dopadli jako sedláci u Chlumce – napište vysvětlení do sešitu, informace můžete najít zde:   

https://dvojka.rozhlas.cz/sedlaci-u-chlumce-7602664 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

19.04.2021