Práce na týden 2.-6.11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 2.-6.11.2020

Třída:  5.D

 

 

Český jazyk

Opakování pravopisu

 

Předpony -s-,z-,vz- upevňování učiva

Historická literatura

Vlasni komiks – odevzdali dosud 4 žáci + vypravování podle obrázku

PS 27,28,29

cv. 5/36, 8/37

 

 

 

Matematika

Převody jednotek- jednotky délky

HM- str.10-11

Početník- str.11

Početní operace – upevňování učiva

HM- str.9

Početník – str.7

Hejný – str.11

Domácí úkol – pracovní list – Teams – Soubory- Domácí úkoly- Převody jednotek- jednotky délky- vypracovat do sešitu nebo vytisnout a vypracovat přímo do pracovního listu- odevzdat do 6.11.2020

 

 

 

Anglický jazyk

1) Ověř si své pokroky = Prac. sešit: str. 10–11 celé

2) Připravit se na test z první lekce, který si napíšeme online na hodině v úterý 10. 11.

p.uč.Srchová
Procvičování slovesa TO BE, kladné i záporné věty:
Učebnice str. 17/cv. 10 a,b – přepsat do sešitu grammar.
Pracovní sešit str.13/cv. 5,6

Pracovní sešit str. 74/slovíčka 2A,B – přepsat do vocabulary.

 

Přírodověda Koukněte tento týden na 3 díly NEzkreslené vědy o vesmíru:
https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o&index=3&list=PLqmy0o96fQtAbiTgAJjUDNQNw056PeaEI

https://www.youtube.com/watch?v=GLQ7shLNnsI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=JYJcjnCTg7U&feature=youtu.be

Dále si pročtěte v učebnici strany 25-28 (něco stihneme v online hodině) a doplňte si podle toho připravený zápis v sešitě.

 

Vlastivěda

1.      Zadání projektu ROZHOVOR S BABIČKOU A DĚDOU O ČESKÉ REPUBLICE

V prvním projektu si zahrajete na novináře cestovatelského časopisu, zavoláte babičce s dědou a zjistíte odpovědi na otázky, které naleznete v přiloženém souboru na webových stránkách (také v Souborech v Teams). Odpovědi pečlivě zapíšete, buď do sešitu, nebo do souboru s otázkami. Termín odevzdání do 10. listopadu. Můžete projekt vypracovat na počítači, napsat do sešitu a zaslat mi soubor/ vyfocený úkol  na můj e – mail nebo prostřednictvím Zadání v Teams.

 

2.      Vypracujte pracovní list – Státy v Evropě – vše naleznete v přiloženém pracovním listu. List si vytiskněte, vypracujte cvičení 1 a 2, Slovensko máme na příští hodinu, zatím nedělejte. Pracujte s mapou v učebnici na straně: 45. Vše si vysvětlíme na online hodině.

 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty

 

 

 

 

 

Další informace:

Děkuji touto cestou všem rodičům, kteří dohlížejí na práci svých dětí v českém jazyce. Moc si toho vážím. Petra Levá

 

 

02.11.2020