Práce na týden 22.-26.2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22.-26.2. 

Třída:  5.D 

 

 

Český jazyk 

Skloňování přídavných jmen, učebnice str. 70-72 

Pracovní sešit str. 16- celá + 17/5,6,7 

DÚ na pondělí 22.2.- učebnice 69/10a (někdo má jinak číslované, cvičení začína “zemědělský”) 

Čtvrtek 25.5. – opakování přídavných jmen 

Pátek 26.2. literatura 

 

Matematika  Jednotky hmotnosti 

  • Prezentace Teams- Výukové materiály 
  • HM- str. 13 
  • Početník- str.12/ 1, 2 
  • D. Ú.- Hejný- str.18 – společná kontrola v hodině až 25.2.2021 

 

Anglický jazyk  p.uč. Srchová
– v pondělí test 3. lekce
– do vocabulary slovíčka str.76/A,B
– prac.sešit str.32/1,33/4, 35/1
– učebnice str. 41/5 do grammar (nadpis: on+day, at+time), koukni do prac.sešitu na str. 69/4.1,4.2 

 

pí. uč. Jeřichová 

  • Voc3D My schoolSchool subjects (PS: str. 75–76) – vypsat do slovníčku, naučit 
  • 1. 3. (MON) Test VocSchool subjects 
  • PS: str. 28 – cv. 1, 2 

 

 

 

Přírodověda  -ve středu 24.2. test kostra, svalová, dýchací, oběhová soustava
-přečíst stranu 62  

 

Vlastivěda 

 

Hodina doma: Opakujte si znalosti o Evropě s mapou na straně 55 a 57 – ostrovy, poloostrovy, pohoří, nížiny, řeky, moře, oceány, zálivy – příprava na test  

Do sešitu napište téma Hospodářství Evropy a vypište si z učebnice na straně 63 nahoře důležité tučně napsané informace – průmysl, zemědělství, doprava, služby. 

Online hodina: podnebné pásy, zvířata a živočichové v Evropě – dokončení 

 

 

 

 

Další informace: 

 

Vv: nakresli svůj pokoj. 

: opakuji téma: stavba z Lega nebo jiné stavebnice. 

Hv: Zahraj si ve dvojici (např. s rodiči) hru na tělo https://www.youtube.com/watch?v=UkFs5glUMjw 

Připomínám minulý úkol – Vyhledejte hudbu, která vyjadřuje emoce (radost, smutek, vztek, únava, snění) – posílejte na mail zpilpachova@zscernos.cz 

Termín odevzdání do 7.3.2021 

21.02.2021