Práce na týden 25.-28.1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25.-29.1. 

Třída:  5.D 

 

 

Český jazyk 

Mluvnice – učebnice strany 60, 61, pracovní sešit strana 48/6-9 

Sloh – odevzdání dle zadání do 25.1. (včetně) 

Literaura – čítanka str. 196 – Harry Potter (na středu 27.1.) 

 

Matematika 

Dělení přirozených čísel 

HM- str.24, 25, 26/ cv.12, 13 

Domácí úkol: HM  – str.26/1, 2, 3, 4 – společná kontrola 28.1.2021 

 

          – 27.1. nebude probíhat online hodina– žáci budou mít připravený pracovní list ve  formátu Forms–  ten se jim otevře v době hodiny, kterou by měli mít. Po hodině se zase uzamkne – pak nebude možnost list odevzdat. Vše ukážu a připomenu na úterní hodině. 

 

 

 

Anglický jazyk  p.uč.Srchová
uč.str. 31/cv.5 věty přepsat do grammar
-WB str.25/cv.3, str.26/cv.1
-WB str.75/slovíčka C do vocabulary
-v úterý 26.1. malý testík na have/haven’t got 

 

pí. uč. Jeřichová 

  • PS: str. 22 – cv. 1, 2, 3 
  • PS: str. 23 – cv. 4 

 

Přírodověda 

-projděte si opakovací krabičky v učebnici na str.52 – nemusíte psát

-vyber si jednoho živočicha a jednu rostlinu – zjisti (internet, encyklopedie) zařazení, informace a zpracuj na jednu stranu A4 včetně obrázků, odevzdej do neděle 31.1. do zadání v Teams 

 

 

 

Vlastivěda 

Vyplňte pracovní list o Evropě s mapou v učebnici na straně 55. Pokud si nemůžete pracovní list vytisknout, napište si správné odpovědi do sešitu. Pracovní list najdete v Teams v zadání, termín do naší online hodiny ve čtvrtek 28. ledna. 

 

 

 

 

 

Další informace: 

 

Vv: nakresli zimní čepici, šálu a rukavice 

Pč: poskládej z Lega nebo jiné stavebnice libovolný výrobek 

 

24.01.2021