Práce na týden 3.-7.5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.-7.4.2021 

Třída:  5.D 

 

 

Český jazyk 

Zájmena neurčitá a záporná, str. 100 

Skloňování osobních zájmen, str. 101-103 

Sloh (Dopis známé osobnosti) odevzdáváme ve škole 10.5. 

Pracovní sešity si vyberu taktéž 10.5. ke kontrole a ohodnocení 

DÚ PS str. 35/1, 36, 37/1,3,4 

Středa 5.5. – literatura, čítanka str. 28-32 

Matematika  Desetinná čísla- dělení  

  • Prezentace Teams- Výukové materiály 
  • Hravá matematika 2- str.22 
  • Domácí úkol- Hravá matematika 2- str. 23- společná kontrola ve škole 11.5.2021 
  • Test- Desetinná čísla- početní operace- 14.5.2021 

 

Anglický jazyk  p.uč.Srchová
– slovíčka WB str.77/C přepsat do vocabulary
– WB str. 46/cv.1 , str.47/cv.3,5 

 

p. uč. Jeřichová 

  • 4. 5. (TUE) online testík Present Simple – klad, zápor 
  • Present Simple – questions (ppt v Teams Present Simple – vypsat zápis) 
  • Wb.: p. 38 – ex. 3 
  • Wb.: p. 39 – ex. 4 

 

Přírodověda 

Projdi si opakovací krabičky na straně 72 a odpověz na otázky – ústně 

 

 

 

Vlastivěda 

 

5.D – online výuka – pracovní list Doprava, zadání v Teams, vypracování do online hodiny. 

Online hodina – kontrola pracovního listu Marie Terezie a Doprava – vše v zadání v Teams a průmyslová revoluce 

 

 

 

03.05.2021