Práce na týden 6.-9.4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6.-9.4. 

Třída:  5.D 

 

 

Český jazyk 

Slovesa – učebnice strany 85-86 

Pracovní sešit str. 27/1,2,3 + 28/5,7 

 

 

 

Matematika  Desetinná čísla- početní operace, slovní úlohy 

  • prezentace Teams– Výukové materiály 
  • násobení desetinných čísel- nové učivo 
  • domácí úkol- zadán v Zadání– Teams– pracovní list- Desetinná čísla 

          

Anglický jazyk  pí. uč. Jeřichová 

  • PS: str. 34 – cv. 1 
  • Voc4B My day (PS: str. 76)  vypsat do slovníčku a naučit, v dalším týdnu (od pondělí 12. 4.) nich některé z vás vyzkouším 

P.uč.Srchová
WB – str.70/4.5, 4.6 – prostudovat
WB – str.39/cv.5
uč.str. 47/cv.6a – zeptej se svého kamaráda na všechny věci z tabulky, zapiš si TUŽKOU (i věci o sobě). Vyber si 3 věty o sobě a 3 o svém kamarádovi a přepiš je do grammar – cv.6c 

 

Přírodověda 
  • Ve středu test kožní,smyslová,nervová soustava 
  • Pročíst strany 66 a 67 

 

 

Vlastivěda 

 

Přečtěte si v učebnici na straně 12 informace o životě v barokní době a napište si do sešitu odpovědi na otázky: 

V jakých stoletích se baroko rozvíjelo v českých zemích? 

Jaké jsou hlavní znaky barokních staveb? 3 příklady 

Vyjmenujte do sešitu 3 barokní stavby podle fotografií v učebnici. 

Ve čtvrtek vše projdeme na online hodině. 

 

 

 

 

Další informace: 

 

Vv: nakresli kvetoucí větvičku zlatého deště. 

: projekt na tři týdny do 23.4. Vyrob podle svých možností  

hmyzí domeček. 

 

 

05.04.2021