Práce na týden 9.-13.11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 9.-13.11.

Třída:  5.D

 

 

Český jazyk

pondělí

Opakování pravopisu – předpony s-, z-, vz-, předložky s, z

PS str. 30-31

 

středa

Opakování pravopisu – předpony s-, z-, vz-, předložky s, z

PS str. 30-31

 

pátek

Skupiny bě, bje, vě, vje, pě, mě, mně

UČ str. 41

 

D.Ú. najdete v ZADÁNÍ. Odevzdejte nejpozději v pátek 13.11. v 16.00.

 

 

 

Matematika

Početní operace, rovnice- prohlubování učiva

HM- str.9

Početník – str.7, 8, 9

Hejný – str.11

 Prezentace – Rovnice-   bude k dispozici  v Teams po

odprezentování – složka- Soubory – Výukové materiály

 

D.Ú.- Hejný – str.15 – společná kontrola proběhne 12.11.

 

 

Anglický jazyk p.uč. Srchová:
-a začátku online hodiny si zopakujeme malým testíkem ve FORMS použití slovesa to be

-uč. str.19/cv.5 – věty přepsat do sešitu grammar
-prac.sešit str.14/cv.2, str.15/cv.4,5
domácí práce na známku najdete v TEAMS v ZADÁNÍ (odevzdat do 13.11. také do ZADÁNÍ) prac.sešit str.13/cv.8, napsat dopis o sobě jako EMMA ve cv.7

 

p. uč. Jeřichová

1) v ÚTERÝ si napíšeme UNIT 1 test online

2) uč. str. 16 – cv. 2a (tužkou do učebnice, pokud nevíte, vyhledejte na internetu 😉 )

3) vytisknout TO BE (word dokument) a nalepit do sešitu !!!

3) uč. str. 17 – cv. 6a (tužkou do učebnice)

4) prac. sešit: str. 12 – cv. 1, 4 + str. 13 – cv. 5, 6

 

Přírodověda -vyzkoušíme si napsat rychlý testík ve FORMS (Sluneční soustava)
-v TEAMS v ZADÁNÍ najdete tajenku, vyplňte a do pátku 13.11.odevzdejte
-přečtěte si v učebnici strany 31-33
-pokud si někdo chce opravit známku z prvního testu, může si vybrat jednu z planet Sluneční soustavy a zpracovat referát (A4, včetně obrázků)

 

Vlastivěda

1.      Nezapomeňte odevzdat úkol rozhovor s babičkou a dědou z minulého týdne – termín: 10.11. do  Zadání v Teams.

2.      Příprava na online hodinu ve čtvrtek: Práce s video nahrávkou do sešitu: Najdi si odkaz na stránky Evropského pexesa  – https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso

a.      Podívej se na video o Slovensku a vypiš do sešitu 10 zajímavých informací o Slovensku.

b.      Pak si vyber jeden z jiných evropských států a napiš do sešitu jeho jméno a vypiš o něm 7 zajímavých informací.

c.       Ve čtvrtek si zkontrolujeme pracovní list z minulého týdne – mapa Evropy a rozdělení států

 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty

Hudební výchova – zahraj si hru na tělo

https://www.youtube.com/watch?v=D1o_Xnx6_e8

Vv: Nakresli ilustraci ke knize, kterou čteš.

: Poskládej si z papíru:

https://www.youtube.com/watch?v=72LDjqcCVgk

 

Úkoly z Vv a Pč jsou dobrovolné. Můžete je vyfotit a poslat na můj

e-mail.

 

Další informace:

 

 

 

08.11.2020