Pracovní činnost – Krabičky

První dvě hodiny pracovních činnostíjsme pracovali podle obrázkového návodu a vytvářeli jsme krabičky. Krabička je vlastně taková zvláštní krychle. Je složena ze šesti stejných stavebních dílůkteré se zasouvají do sebe a tvoří tak jakýsi „hlavolam“.

první části byla pro nás rozhodující dovednost vytvořit díly potřebné ke složení krychle – tedy dovednost manipulativní.

Konečným skládáním krychle jsme rozvíjeli prostorovou představivost a zdokonalovali jsme svoji jemnou motoriku.

Tuto skládačku origami vymyslel japonský autor Mitsunobu Sonobe, proto je krychle nazývána Sonobova krychle (nebo kostka).

20.09.2020