Pracovní činnosti

 

Přírodniny dosbírány, práce dotvořena.

Děti si většinou ponejprv zkusily práci s tavnou pistolí, některým to šlo lépe, některým hůře, došlo i na menší popáleniny, ale nadšení pro pistoli zůstává.

img_20161007_1218071

 

 

img_20161007_1217231

 

Výsledkem jsou tři bedýnky, které nám ozdobily parapety naší třídy.

Bedýnka první je výsledkem práce holčičího týmu. Svou práci děvčata nazvala Čarovný les. Lesu dominuje strážné strašidlo s hamburgerem v ruce. Bohužel jedna přírodnina holkám zplesnivěla, a to závodní model auta z kukuřice. Na jejich práci jsme ocenili množství dílčích postaviček a nápadů.

img_20161110_1440051

 

Bedýnka druhá náleží jedné ze dvou klučičích part. Má znázorňovat bažinu se skokanskými můstky. Nebohé skokany zachraňuje ze zrádné bažiny kaštanová loď. Došli jsme k závěru, že by se na této bedýnce dalo ještě více zapracovat.

img_20161110_1438351

 

Poslední bedýnkou je práce druhé chlapecké skupiny. Po větších počátečních neshodách, kdy se kluci při plánování nemohli téměř na ničem shodnout, jim na samotnou realizaci nezbylo příliš času. Přesto ale vytvořili promyšlenou práci. Jedná se o ostrov, který se skládá ze čtyř částí. Nejvíce nás zaujal nápad s majákem.

img_20161110_1439031

 

Mgr. Markéta Drhová

10.11.2016