PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ

Domov je pro děti i dospělé velmi důležitý. Víme, že každý člověk má svá práva. Všechna nejdůležitější práva jsou obsažena v dokumentu a tím je: Úmluva o právech dítěte. Dobře a co tedy tato úmluva obsahuje? O čem tedy je a proč je pro děti tak důležitá? Tato dohoda obsahuje 42 článků a každý ten článek vysvětluje právo, které by dětem mělo být zaručeno. Jinými slovy, v článcích je napsáno co „všechno“ děti smí a co lidi zodpovědní za děti mají udělat, aby jejich práva nebyla porušována.

03.02.2021