Pravidla při telekonferencích/vzdáleném vyučování

Než se přihlásíte na do online učebny Teams, přečtěte si  a dodržujte prosím tato pravidla:

  1. Vždy mluví pouze jeden. Tzn. v případě vzdáleného vyučování je to většinou vyučující.
  2. Všichni ostatní jsou ztlumeni,  tzv. „muted“, tj. mají vypnutý mikrofon. K vypnutí mikrofonu slouží ikonka – symbol přeškrtnutého resp. nepřeškrtnutého mikrofonu. (V ostatních programech, např. Skype, je většinou podobná ikonka také.)
  3. Když někdo chce něco říci, nebo je tázán,  na chvíli se „odmutuje“ (zapne si mikrofon). Když domluví, opět se„zamutuje“ (vypne si mikrofon).

Pozn.: Pokud se výše uvedená pravidla nedodržují, jsou často od ostatních účastníků/žáků slyšet zvuky z pozadí (štěkající pes, mlaskání při jídle/pití, hovory rodičů, sourozenců z pozadí, atd.). A to je pak velmi rušivé nejen pro vyučujícího, ale i pro ostatní.

 

31.03.2020