Přednáška kurátorek z OSPODu

Ve dnech 9. a 13. března se ve škole uskutečnila v rámci preventivních programů přednáška pro 8. a 9. třídy, kterou vedly kurátorky z OSPODu pro Prahu – západ.

Nejprve žákům představily kurátorskou činnost, kdo je to kurátor a čím se zabývá – záškoláctví, drogy, alkohol, šikana, kyberšikana, nerespektování rodičů, prostituce, další trestná činnost. Žáci se dozvěděli, jakou mají trestní zodpovědnost děti a mladiství, jak probíhá trestní řízení a občanské soudní řízení.

Kurátorky žáky seznámily se spolupracujícími organizacemi: střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, pediatři, dětský psycholog a psychiatr, probační a mediační služba, policie, státní zastupitelství a soudy. Dále pak zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy jako jsou diagnostické ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy, věznice a vazební věznice.

Žáci se také dozvěděli, jaká je funkce úřadu práce, kde mohou též navštívit poradnu pro výběr povolání.

Následoval workshop.

Stejná přednáška je naplánována v dubnu pro 7.třídy.

25.03.2017