(PŘED)škola hrou

V úterý 14. března bylo v černošické škole pro zvídavé předškoláky a jejich  rodiče připraveno inspirativní tvořivé odpoledne s názvem (PŘED)škola hrou. Účastníci této akce se mohli seznámit s prostředím školy, prohlédnout si  knihovnu a na připravených stanovištích procvičit a zaměstnat své mozkové závity.

Byla pro ně připravena herna s deskovými hrami ve spolupráci s firmou Mindok, počítačová učebna s programy firmy Microsoft, kde si děti  mohly vyzkoušet práci s počítačem. S učitelkami prvního stupně, které děti  na jejich cestě za poznáním provázejí, se budoucí žáčci pustili do řešení  rébusů, obrázkových sudoku, kvízů, krychlových staveb a obrázkových  příkladů. Po celou dobu byli rodičům k dispozici pedagogové i vedení školy. Do hraní se s vervou pustily nejen předškolní děti, ale také jejich průvodci – sourozenci i rodiče. Mnohdy nebylo zřetelné, kdo z nich si sem přišel pohrát. Odpoledne se velmi vydařilo. Děkujeme všem organizátorům za skvělou přípravu a prezentaci. Zvláště pak nadaci Qiido, která zajistila spolupráci s firmou Mindok a v neposlední řadě  za pomoc z řad rodičů – paní Wavle a paní Vostarkové, zástupkyním firmy Microsoft, které přirozenou cestou děti seznamovaly s edukativními programy na PC.

Za kolektiv ZŠ Černošice Martina Václavková, pedagog

 

 

19.03.2017