Přehled učiva 14.3.-18.3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14.-18.3. 
Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk 
  • Tvrdá a měkká přídavná jména – vzory, skloňování 
  • Procvičování – mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves 
  • Práce s texty, slovní druhy 
  • Středa 16.3- – klasifikované procvičení druhy přídavných jmen, skloňování přídavných jmen tvrdých 
  • Rozvoj čtenářských a stylistických dovedností 

 

Matematika  MIND 

Krychle, kvádr- povrch 

 Konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  

Test- povrch krychle a kvádru – 18.3. 2022 

 

NEMIND 

  • Desetinné zlomky a desetinná čísla 
  • Převody jednotek, zaokrouhlování 
  • Slovní a problémové úlohy 
  • čtvrtek 17.3. – klasifikované desetinná čísla – zápis, porovnávání, řazení, sčítání, převody jednotek 

 

 

Anglický jazyk  clil 

 

Přírodověda  Třídění organismů – charakteristiky skupin – houby, rostliny 

 

Úterý- 15.3.- klasifikované (všichni) poznávačka stromů a keřů – materiály viz Teams 

 

 

 

 

Vlastivěda  ČR – stát ve střední Evropě 

Práce s mapou 

Povrch Evropy 

 

 

 

 

Další informace: 
  • Konkrétní probrané učivo včetně doplňujících materiálů je vkládáno do Teamsů, jak jste již zvyklí 

 

PROSÍM NOSTE SI DO ŠKOLY VLASTNÍ ROZEČTENOU KNIHU 

 

13.03.2022