Přehled učiva 24.–28. 1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24.–28. 1. 

Třída:  9. C 

 

 

Český jazyk 
 1. Testy na přijímací zkoušky – varianta 12 (13) 
 1. Literární PS str. 4 Gingsberg cv. 1, 2, 3, 4, 5 + str. 11/12 Kerouac – cv. 1, 2, 3, 4, 5 
 1. Učeb. Str. 46 – rámeček + 47/cv. 2 a), b) + poslední cvičení v pracovním listu 
 1. PS str. 28/cv. 2a)  
 1. PS str. 28/2 c) – na papír – text dělíme na odstavce, pozor dávejte i na základní znaky vypravování (neplést si s popisem děje) 
 1. Žlutý rámeček v učebnici – str. 47, 48, 49 – nastudovat 
Matematika 

Procvičování slovních úloh 

Úlohy k PZ – zaměřené hlavně na geometrii 

Materiály na webu nebo Teams 

Anglický jazyk  Tlášková  

 • Unit 3C+D (SB+WB) 

 

Skupina Jeřichová 

 1. uč.: str. 36 – cv. 2 -> tabulku přepsat do šk. sešitu, v online slovníku vyhledat významy slov 
 1. Reflexive pronouns – ppt na Teams 
 1. PS: str. 28 – cv. 1, 2, 3 

Německý j.-1  

Německý j. -2  

Španělský j.-1  

Španělský j.-2  

Francouzský j.  

 

Nj – Drh – vazba s man – viz pracovní sešit 

                   L4 – příprava na opakovací test – viz PS 

 

 

Francais: Přečtěte si dialog na straně 28 a přeložte. Napište písmeně do sešitu odpovědi z cvičení 7. 

Odpovězte písemně na otázky na straně 27, cv. 5. Napište do sešitu jídelníček na celý víkend – snídaně, oběd, večeře. 

Šj 

Prepositiones – definidos, indefinidos 

                              Určité, neurčité předložky 

 

 

Přírodopis  Vyvřelé (magmatické) horniny 

 • Učebnice str. 56 – 59 
 • Prezentace + zápis na Teams – výukové materiály – 2.pololetí 
Dějepis 

2. republika – zápis ze stran 46 až 49 – vysvětlíme si na hodině 

Pracovní list na opakování Mnichova – bude v Teamsech. 

Pro přítomné žáky a třídy zašlu pracovní list se suplováním daným učitelům.  

Videa  

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8249-konec-druhe-republiky  

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6777-vladislav-vancura-spisovatel-a-reziser?vsrc=vyhledavani&vsrcid=protektor%C3%A1t 

 

Zeměpis 

Doprava, zápis – vše máte na TEAMS  

připravit se na badatelskou hodinu 

 

 

Fyzika   
Chemie  Deriváty uhlovodíků, Halogenderiváty (uč. str. 48 – 52) 

 

Další informace: 

Pokud někdo zůstává v karanténě nebo do ní nastupuje, kontroluje si každý den Teams – některé hodiny by mohly být online, ale vzhledem k velkému množství učitelů v karanténě a tím i suplování, nebude vždy možné hodiny uskutečnit. Je tedy dobré se na hodinu přihlásit, pokud je v kalendáři, a když se vyučující nepřihlásí, udělat práci, která je v této tabulce.   

Kdyby něco, pište na Teams do Týmu 9. C 😉 

 

Ke stažení

23.01.2022