Přehled učiva 31. 1. – 3. 2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   31. 1. – 3. 2. 

Třída:  9. C 

 

 

Český jazyk 

Učebnice str. 50/cv. 2 a, b, c, d, e, f – (e písemně do sešitu) 

PS str. 16/cv.  3, 5 

Hravá lit. PS – Orwell – str. 10, 11/cv 1, 2, 3, . 4. 5 

(Termín pro odevzdání čtenářského deníku je 18. 2., přes prázdniny je spousta času na čtení 😉) 

Hezké prázdniny!!!! 

Matematika 

ZÁVISLOSTI, PŘIŘAZOVÁNÍ, PŘEDPISY 

Uč. 2.díl 3 – 7, HM 27 

CO JE A CO NENÍ FUNKCE 

Uč. 2.díl 7-12, HM 28 

Opakování k pz, DDÚ na Bakalářích 

Anglický jazyk  Tlášková  

  • Unit 3C+D (SB+WB) 
  • Unit 3 revision 

 

Jeřichová 

ÚT 1. 2. Procvičení Reflexive pronouns 

PS: str. 29 – cv. 4, 5 

Uč.: str. 37 – cv. 6, 7 

 

Německý j.-1  

Německý j. -2  

Španělský j.-1  

Španělský j.-2  

Francouzský j.  

 

Němčina  

út – man, kontrola přípravy na test L4, nová slovíčka L5, časování slovesa weh tun 

čt – test L4 

 

FJ – shrnutí učiva z karantény – L3 – zájmenné příslovce en – strana 30 v učebnici, procvičování str. 30/ cv. 1O 

Dokončení 3. lekce  

ŠJ Švabíková 

  • Test ze str. 47, slovíček 3. lekce 
  • Uč. str. 52 ,přečíst celou stranu ( mimo poslech), popř. doplnit cv.2!!! 

 

Přírodopis 

 

Hodina v pondělí 31.1 odpadá – zkrácené vyučování 

Opakujte si: Tektonické poruchy zemské kůryhned po prázdninách 14.2. bude test 

Dějepis 

 

Úterní hodina – shrnutí druhé republiky a práce z karantény 

Páteční hodina – pololetní prázdniny 

Pro zájemce dobrovolně film o N. Wintonovi – Nickyho rodina 

https://www.youtube.com/watch?v=7NoSSmSo25o 

 

Zeměpis 

Badatelská hodina (zadání na TEAMS) 

Zápis : Doprava 

 

Fyzika 

 

 

 

 

Chemie  Dusíkaté deriváty (uč. str. 53) 

 

Další informace: 

 

 

 

 

Ke stažení

31.01.2022