Přehled učiva na 14.-16.listopadu

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14.-16.11. 

Třída:  4.E 

 

 

Český jazyk 
 • Procvičování zdvojené souhlásky, předpony, předložky 
 • Stavba slova opakování 
 • Práce s texty a orientace v nich 
 • Recitace básní 
 • 14.11. 5.vyuč.hodina-čtenářská dílna ve školní knihovně- vezměte si vlastní knížku 
 • Básnička naučit se recitovat do 16.11. Výběr ze tří. Viz Teams a foto u přehledu předchozího týdne 

 

Matematika 
 • Procvičování: slovní zadání matematických operací (součet, součin, podíl, rozdíl, o víc, o míň, krát více, krát méně) 
 • Sudá a lichá čísla 
 • Slovní úlohy, slovní úlohy s financemi 
 • šipkové diagramy, pavučiny 
 • Písemné násobení, odčítání, sčítání 
Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

– Potravní vazby v přírodě 

– Potravní pyramida, potravní řetězec 

– Názvy organismů – rod, druh 

 

Dobrovolný kvíz – Poznej stromy – odkaz v Teamsech (kanál Kvízy). Vypracování možné jen on-line po kliknutí na odkaz. Přístupný do 15.11.18h 

 

 

Vlastivěda 
 • Velkomoravská říše 
 • Dobrovolný kvíz Pověsti – odkaz bude dán do Team, přístupné od 14.11.do 2.12., není povinný, vypracování možné jen on-line po kliknutí na odkaz, kanál Kvízy 

 

 

Další informace: 

14.a15.12 – budou hodiny odsuplovány, vše podrobně připraveno ve třídě- na Teamsech bude zas k dispozici vše, jak jste zvyklí, ve středu 16.12 budu s dětmi již pracovat já 

 

17.11. A 18.11. Není výuka – máte volno 🙂 

 

V pondělí 21.11. Akce v Praze, kdo nemá zaplaceno- přinést 100Kč ve středu 16.12. Už budu ve škole (Václ) 

———————————————————— 

 

21.11. Hudební zvěřinec- sraz 8h před školou (u stojanu na kola), s sebou předem zakoupenou jízdenku vlak+tramvaj – Mokropsy-Smíchov …z nádraží tramvají, jízdenky na cestu tam i zpět, návrat do 13h, oběd stihneme 

 

13.11.2022