Přehled učiva na 14.2.-18.2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14.2.-18.2. 

Třída:  5.E 

 

 

KONKRÉTNÍ CVIČENÍ A UČIVO BUDE OZNÁMENO V JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH HODINÁCH. CHYBĚJÍCÍ JEJ NALEZNOU V TEAMSECH, JAK JSTE JIŽ ZVYKLÍ- VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH MATERIÁLŮ A ZÁPISŮ DO SEŠITU APOD.

Český jazyk 
  • Opakování a procvičování již probraného učiva 
  • Nová látka: přídavná jména 
  • Rozvoj čtenářských dovedností, práce s texty 
  • Klasifikované – diktát – 17,2. čtvrtek 

 

 

 

Matematika  NeMIND 

  • Desetinná čísla – řazení, porovnávání, jednoduché početní operace s nimi, převody jednotek 
  • Písemné dělení dvojciferným číslem včetně zkoušky 
  • Rovnicové situace, logické úlohy 
  • Slovní úlohy na procvičení probíraných početních operací 

 

 

MIND 

Desetinná čísla- úvod 

 Konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  

Test- desetinná čísla – 18.2. 2022 

 

 

 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

Opakování mírný pás (společně, ústně, ne klasifikované) 

nová látka: Polární pás 

 

V následujícím týdnu 22.2. KLASIFIKOVANÉ OPAKOVÁNÍ PODNEBNÉ PÁSY – celé, učebnice, sešit, prezentace  

 

 

 

Vlastivěda 

2.světová válka 

 

 

 

Další informace: 

Testování antigenními testy proběhne v pondělí na začátku první vyučovací hodiny. Do ukončení testování všech žáků ve třídě mějte prosím nasazeny respirátory nebo roušky. Děkuji 

 

Středa- VV– vezměte si obrázek nebo fotku zimního sportovce, tématem středečního tvoření jsou zimní sporty, olympiáda 

 

 

13.02.2022